KÂHİNGelecekten Haberler Veren Bir Yabanc Fizik Ile Metafizik Aras Nda Y Zlerce Y Ld R S Regelen Sava , L M Ve Karanl K Kokan Dizelerde Son Bulan Iirsel Bulmacalar Kuantum Fizi I, Gizemli Par Ac Klar Ve Pe Pe E Ya Anan Esrarengiz L Mler Her Ey Bir E Mail Ile Ba Lad Rk T C Bir Oyundan Ve Dakikalar Sonra Olacaklardan Bahseden Gizemli, Esrarengiz C Mleler Bu, K Hin In Ilk Mesaj Yd Ya Da Ilk Kehaneti T Pk Sonraki G Nlerde Ger Ekle Ecek Di Er Kehanetler Gibi Ger Ekli In K Y S Nda Gezinilen Rk T C Bir Yolculuk Akl N S N Rlar N Zorlayan Kusursuz Bir Plan, Rk T C Bir Oyundan Ve Dakikalar Sonra Olacaklardan Bahseden E Siz Bir KurguKÂHİN

1978 senesinin Mart ay nda Ankara da d nyaya geldi ilk, orta ve lise renimini Ankara da tamamlad Ankara niversitesi Kimya M hendisli i B l m n bitiren ve lkemiz polisiye gerilim edebiyat nda farkl bir tarz yakalayan yazar, evli ve iki ocuk babas olup halen Ankara da ya amakta ve bir kamu kurumunda dan man olarak al maktad r Yazarl n gizemli bir d nyan n topraklar nda gezinmek oldu unu s yleyen G nay Gafur, ilk roman KUKLACI ile bu b y l d nyan n kap lar n aralam t r Yazarken sonsuz derecede keyif al yor, adeta yeni ba tan kurdu um d nyan n havas n soluyorum Okurlar n da sat rlar n tesinden bunu hissedece ini ve ayn keyfi alaca n biliyorum G zel olan da bu zaten Mesafelerin birdenbire t kenmesi ve harflerden olu an o gizemli k pr n n zerinden ge erek okuyucuyla ayn noktada bulu abilmek Benim i in nefes almak kadar nemli ve vazge ilmez olaca n bilmeden ba lad m ve ad na yazmak denilen bu macera, nefes ald m s rece s recek nce yaz lmay sonra da okunmay bekleyen yeni d nyalar ke fedebilmek i in hayal kurmaya ve bunlar s zc klere d n t rmeye devam ediyorum

!!> BOOKS ✻ KÂHİN ✴ Author Günay Gafur – E17streets4all.co.uk
 • Hardcover
 • 752 pages
 • KÂHİN
 • Günay Gafur
 • Turkish
 • 21 June 2019

10 thoughts on “KÂHİN

 1. says:

  Bi ka kere al veri listeme ekleyip kard m bi kitapt Yerli bi yazar n b yle kad n bi kitab bu kadar iyi yazabilece ini tahmin etmiyordum 100 150 sayfa okuduktan s yle b yle d nd m i in kendime ok k zd m Olaylar aras nda herhangi bi kopukluk olmadan her sayfa bir nceki sayfa daan daha heyecanl ve etkileyici Bence ngilizceye evrilip yurtd na pazarlanmay fazlas yla hakediyor Yorumlara bak p sak n fantastik kitap oldu unu d nmeyin Polisiye sevenlerin b y k keyif alaca b Bi ka kere al veri listeme ekleyip kard m bi kitapt Yerli bi yazar n b yle kad n bi kitab bu kadar iyi yazabilece ini tahmin etmiyordum 100 150 sayfa okuduktan s yle b yle d nd m i in kendime ok k zd m Olaylar aras nda herhangi bi kopukluk olmadan her sayfa bir nceki sayfa daan daha heyecanl ve etkileyici Bence ngilizceye evrilip yurtd na pazarlanmay fazlas yla hakediyor Yorumlara bak p sak n fantastik kitap oldu unu d nmeyin Polisiye sevenlerin b y k keyif alaca bi kitap.Ayr ca G nay GAFUR a bu g zel heyecan bize ya att i in ok te ekk r ederim

 2. says:

  Kitab bitirip elimden b rakt mda o u sahne kafam n i inde hala dolan yordu Bir kere kitab okuyup karakterlerin hepsini kafamda canland rd mda okurken sahneleri canland rmak ve bir film izler gibi okumak ok kolayd Yazar n detayl betimlemeleri de bunda ok etkiliydi Final hakk nda o kadar ok yorum okudum ki acaba nas l bitecek, ne olacak yada Kahin kim diye s rekli kafamda sorular u u uyordu Zaten kitab okurken Kahin kim sorusu hi akl mdan kmad ve okuma s resince s rekli bey Kitab bitirip elimden b rakt mda o u sahne kafam n i inde hala dolan yordu Bir kere kitab okuyup karakterlerin hepsini kafamda canland rd mda okurken sahneleri canland rmak ve bir film izler gibi okumak ok kolayd Yazar n detayl betimlemeleri de bunda ok etkiliydi Final hakk nda o kadar ok yorum okudum ki acaba nas l bitecek, ne olacak yada Kahin kim diye s rekli kafamda sorular u u uyordu Zaten kitab okurken Kahin kim sorusu hi akl mdan kmad ve okuma s resince s rekli beynimin i inde bin tilki dola p durdu Kendimce sonu lara ula t m ama finale yakla rken acaba m dedi im ey ger ek oldu Yine sonu ok uzamadan bize Kahin in kim oldu unu s yledi yazar Ben ahsen G nay Gafur un tarz n ok be endim, yazd k a kendini daha ok geli tirece ine de eminim ve tarz a s ndan D nya bestseller yazarlar aras nda kendisini g rmeyi ok isterim Bir sonra ki kitab n da merakla bekleyece im

 3. says:

  lk yorum benden olsun o zaman Kitab n kal nl , n yarg m ve okuyamama sorunsal m g z n ne al rsak ok ama ok korkuyordum Ama i te bu ya Sonu ok ok ok ok Yorum yapamad m neden bilmiyorum diyecek bi ey bulam yorum ama iyi be..

 4. says:

  Sayfa say s na ra men bir rp da bitiveren, s r kleyici, m thi ti

 5. says:

  Veronica ad nda aksi ve sivri dilli bir magazin muhabiri k t giden bir r portaj sonucu magazin b l m nden, haber b l m ne transfer edilir Transfer edildi i b l m n ba nda Devran Brace Shawn nam di er Barbar T rk vard r Veronica i in bu transfer cezadan ok bir d l gibidir nk bir ya ayan efsaneyle al acakt r.Veronica ve Shawn n g r meleri esnas nda, Shawn ald esrarengiz bir mailden bahseder Mail kendine K hin diyen birisinden gelmektedir ve gelecekten, olacaklardan haberler ver Veronica ad nda aksi ve sivri dilli bir magazin muhabiri k t giden bir r portaj sonucu magazin b l m nden, haber b l m ne transfer edilir Transfer edildi i b l m n ba nda Devran Brace Shawn nam di er Barbar T rk vard r Veronica i in bu transfer cezadan ok bir d l gibidir nk bir ya ayan efsaneyle al acakt r.Veronica ve Shawn n g r meleri esnas nda, Shawn ald esrarengiz bir mailden bahseder Mail kendine K hin diyen birisinden gelmektedir ve gelecekten, olacaklardan haberler vermektedir K sa s re sonra esrarengiz olaylar ve cinayetler ba g sterir.Genel g r me g re kitap olduk a ak c yd 752 sayfa olmas na ra men abuk bitti Kurgu, karakterler, hi dinmeyen merak unsuru gayet g zeldi Kitap fantastik bir kitap de ildi, sadece yay nevinin ad Fantastik Yay nlar Bu kitaptan sonra, G nay Gafur un Kuklac isimli roman n listeme ald m

 6. says:

  T rk polisiye mi sordunuz Buyrunuz burada Kesinlikle okumal s n z.

 7. says:

  kalemi en kuvvetli t rk yazarlardan biri g nay gafur

 8. says:

  Kal n bir kitap olmas na ra men nas l bitti ini anlamad m Kurgu ve anlat m harikayd.

 9. says:

  Kuklac n n bir st s r m , sinematografik dil ile yaz lm bir psikolojik gerilim, konusunu anlatt mda y netmeni kim diye sorulan kitap K hin Yazar G nay Gafur ise takdir edilesi, gurur duyulas , sonraki i leri i in beklentiye girilesi bir yazar Bizde de ne cevherler varm ya hu dedirtti bana, soluksuz bir macerada oradan oraya savrulurken Sonunu bir ara tahmin etsem de yok ya, de ildir de ildir diyerek beni bana bertaraf ettirdi evet, esefle k nad m tek yer de buras zaten a Kuklac n n bir st s r m , sinematografik dil ile yaz lm bir psikolojik gerilim, konusunu anlatt mda y netmeni kim diye sorulan kitap K hin Yazar G nay Gafur ise takdir edilesi, gurur duyulas , sonraki i leri i in beklentiye girilesi bir yazar Bizde de ne cevherler varm ya hu dedirtti bana, soluksuz bir macerada oradan oraya savrulurken Sonunu bir ara tahmin etsem de yok ya, de ildir de ildir diyerek beni bana bertaraf ettirdi evet, esefle k nad m tek yer de buras zaten ama 752 sayfaya doyamad m da bir ger ek Siz polisiye i te ya diye d n p bir kenara atmadan unu da belirteyim, muhteviyat olduk a zengin bir kitap bu Can Y cel den iirler de var i inde, kuantum teorileri ve dola k par ac klar da 2019 un en iyileri listesine kaydettim kendisini Eh, daha ne diyeyim Y ld zl tavsiyemdir

 10. says:

  Yerli yazarlar genelde okumuyorum.Bizimkiler polisiye yazam yor Hacimli kitaplar okuyam yorum O ne ya yle tu la gibi ve benzeri c mleleri kullanan okurlar n mutlaka okumas gereken bir roman Bir gerilim roman nda olmas gereken t m zellikleri ta d gibi yormayan dili, fevkalade kurgusu ve inan lmaz finaliyle lkemizde de nitelikli gerilim roman yaz ld n n bir numaral rne i Kahin.G nay Gafur, ad ndan ileride ok s z ettirece e benziyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *