Mabet (Kari-a, #1)Free Mabet Kari A, 1 By Doruk Ate Petrasrobert.eu Ger E I Bulmak Istiyorsan, Inanman Gerekir Doruk Ate , Gerilimi Antik D Nya Ile Birle Tiren Roman Nda Sizleri Enerji U Runa Tecav Z Edilmi Bir Co Rafyaya, Ege Ile Akdeniz In Birle Ti I Bodrum Yar Madas N N Kalbine, Karya Uygarl N N Ba Kenti Milas A G T R Yor Y Zy L N Arkeolojik Buluntusu Hekatomnos An T Mezar Nda Kaz Al Malar Devam Etmektedir Arkeolog Yasemin Bu Kutsal Alanda Sadece Karya Uygarl N N Tarihini De Il, Ailesini De Aramaktad R Bu Aray N Hayat Na K Stek Vurdu Unu, Art K Ailesini Aramaktan Vazge Ip Yeni Bir Ya Am Kurmas Gerekti Inin Fark Ndad R Bir Gece Kaz Alan Na B Rak Lan Cesetle Kendini Bildi Bileli G Rd Sanr Lar Iddetlenir Katilin Kutsal Alana B Rakt Klar Ile Ona Bir Mesaj Verdi Ini D N R Olay Soru Turan Ba Komiser De Bu Mesajlarda Kendi Ge Mi Inden Izler Ta D N G R R Her Cinayet Mitolojik Bir Sahnenin Yans Mas , Ger E In N Nde Duran Kap Lar N Bir Anahtar Olur T M Sahneler Sergilenip T M Kap Lar A Ld Nda Kar Lar Nda Karya Uygarl N N Kutsal Mabedini Bulurlar Hi Bir K T L N Yok Edemedi I Mabet Onlara Sadece Katili Vermez, Kendi Ger Eklerini De Sunar Tan T M B LtenindenMabet (Kari-a, #1)

1982 y l n n s cak bir A ustos gecesinde in in de, Cebeci Asri Mezarl na kom u bir gecekonduda d nyaya geldi Evden d ar ad m atacak kadar b y d nde evresindekilerin ya su lu ya da l oldu unu fark etti Su lu olman n l olmaktan iyi oldu unu anlayacak ya a geldi inde su lu olmaya karar verdi Bu ama do rultusunda ilkokulu in in Eski D rtyol da, orta retimini Ulus smetpa a Ha

[EPUB] ✿ Mabet (Kari-a, #1) ❄ Doruk Ateş – E17streets4all.co.uk
 • Paperback
 • 576 pages
 • Mabet (Kari-a, #1)
 • Doruk Ateş
 • Turkish
 • 24 May 2018

10 thoughts on “Mabet (Kari-a, #1)

 1. says:

  30 lu ya lar ndaki bir yazar n ilk roman olarak a rt c derecede usta i i bir polisiye macera roman.Doruk Ate in di er kitab l Do anlar okumu ve ok be enmi , eserleri takip listeme mutlaka girecek yeni bir gen yazar ke fetmenin keyfiyle al p okudum Mabet i Ayn l Do anlar da oldu u gibi ilk sayfalardan itibaren kitaba girmekte, olay n bir par as olmada hi sorun ya am yorsunuz 30 sayfada s n veriyorsunuz Polisiye olay n soru turman n derinle mesi, karakter olu umu ve diyaloglar 10 numara Milas b lgesinde yerle ik Karya Medeniyetini de i ine alarak derinle en ve zenginle en roman zerinde ciddi bir ara t rma, inceleme yap larak emek verildi i his...

 2. says:

  Din mitoloji polisiye tarih sarmal nda muhte em bir kitap d nmeden al p okunmal Mitolojik fig rler verilmi cesetler, tarih ve mitolojik bilgiler ve karakterlerin emosyonel durumlar ok iyi yans t lm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *