Kelebeğin KaderiTesad F Tanr N N Kendini G Sterme Eklidir Bir G N, K K Bir Kozada Minik Bir Delik A Ld O An Kozay Seyretmekte Olan Adam, Bedenini O Delikten D Ar Ya Karmak I In Abalayan Kelebe E Ok Ac Y P Yard M Etmeye Karar Verdi Kozadaki Deli I Geni Leterek I Inden Kmas N Sa Lad Ancak D Ar Kan Kelebe In Kanatlar Bedenine Oranla Daha K K, Kuru Ve Buru Buru Tu A Ran Adam, Zamanla Kelebe In Kanatlar N N Geli Ece Ini Umut Ederek Beklemeye Ba Lad Ama Bu Hi Bir Zaman Ger Ekle Medi Nk Hayat Suyu, Kelebe In Bedeninden Kanatlar Na Ancak Kozadan Kmak I In Abalad K A Akabilirdi Kelebek Mr N N Geri Kalan N , U Ma Hayalleri Kurarak, Kocaman Bedeni Ve K C K Kanatlar Ile S R Nerek Ge Irdi Hi U Amad.Adam N Anlayamad , Kelebe In Kozadan Kmak I In Verdi I M Cadelenin Asl Nda Gerekli Oldu U Idi Nk Bu, Kelebe In Kaderini Ger Ekle Tirebilmesi I In, I Inden Ge Mesi Gereken Tanr N N Buldu U Bir Yoldu Ba Ak Sayan Ilk Roman Ba Lanma Korkusu Nun Ard Ndan Bu Sefer Kelebe In Kaderi Ile Okuru Spirit Al Bir Yolculu A Davet Ediyor.Modern D Nyan N Kahramanlar N N Sevmek, Sevilmek, Ac Ekmek, Ihanete U Ramak Ve Kendini Ke Fedip Kaderini Ger Ekle Tirmek Yolunda Ya Ad Klar Yo Un Ve Sars C Bir Macera Kelebe In Kaderi Tesad Flerin Hayat Nas L Y Netti I Ve Asl Nda Hi Bir Eyin Tesad F Olmad , Her Insan N Ve Her Deneyimin Ya Am Yolunda Birer Basamak Oldu Una Dair Epik Bir Anlat , Bir Modern Zaman Masal Ya Am N Kar N Za Kard I Aretleri Fark Etmeye, En Derin Ac Lar N Za Ba Ka Bir G Zle Bakmaya Ve T M Ya Ad Klar N Z N Nedenini Ke Fedip Kozan Zdan Kmaya Haz R M S N ZKelebeğin Kaderi

[Ebook] ↠ Kelebeğin Kaderi  Author Başak Sayan – E17streets4all.co.uk
  • Paperback
  • 572 pages
  • Kelebeğin Kaderi
  • Başak Sayan
  • Turkish
  • 20 May 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *