Dünyanın LeşleriEbook D Nyan N Le Leri Suat Duman Chardonneret.eu K T I Ler Yapt M Heyhat Hi K T L K Yapmad M Imdi Bir Ejderhan N A Z Na, Onun O Alevler Sa An Diline Sahip Olmak I In Neler Vermezdim Dikenli, Y Rt C Kanatlar M Alabildi Ine A P, Iblisin Yery Z Ne T K Rd T M O S Rtlan Etelerini Zevkusefa I Inde Semirdikleri Ma Aralar Nda Yak P K L Etmek I In Yan P Tutu Uyordum Cinayet Mevsimi Ve M Ruruzaman Cinayetleri Romanlar N N Yazar Suat Duman Nc Roman D Nyan N Le Leri Yle Yeniden Kar M Zda Cezaevinden Kt N N Ikinci G N Kendisini Hi Beklemedi I Bir Kovalamacan N I Inde Buluveren Ba Karakteri Sayesinde Kitap Ya Ad M Z G Nlere Yeniden Ama Farkl Bir A Dan Bakmaya Zorluyor Okuru Indeki Nefreti Kime Ve Neye Y Nlendirece Ini Bilemeyen, Ne Yapsa Ba Beladan Kmayan Karakteri Ve Soka N B T N Kirlerini Zerinde Ta Yan Anlat M Yla Yeni, H Zl , Kara, K Z L Bir Polisiye D Nyan N Le Leri.Farkl Kurgusu, Co Kulu T Rk Esi, Ironik Anlat M Ve Anbean Y Kselen Mizah Duygusuyla Bir Rp Da Okuyaca N Z Bir Roman.2015 Y L Na Ahane Bir VedaDünyanın Leşleri

1977 Kars do umludur, niversite e itiminin sonuna dek 20 y l Ankara da ya ad Ankara Hukuk ta okudu Mesleki nosyonun tesinde, fak ltenin kendisine kazand rd yetenek muhakeme yetene i oldu.2008 y l ndan beri stanbul da ya yor.Bir yandan avukatl k yaparken bir yandan da polisiye romanlar yazmaya ve yay nlamaya ba lad lk roman Cinayet Mevsimi Ankara y llar ndan izler ta r Cebeci Kamp

[Epub] ➢ Dünyanın Leşleri ➣ Suat Duman – E17streets4all.co.uk
 • Paperback
 • 188 pages
 • Dünyanın Leşleri
 • Suat Duman
 • Turkish
 • 03 October 2018

10 thoughts on “Dünyanın Leşleri

 1. says:

  5 ya nda bir ocu a ya da evinden k p hayata kar mayan nice roman kahraman na b y k b y k laflar ettirilen yeni edebiyat anlay nda e itimini yar da b rakm bir kaybedenin, hem de bitirim bir adam n a z ndan kan bu c mleler g zel bir yemek st ne yenen tatl hissi yarat yor b...

 2. says:

  bu kitap niye polisiye diye s n fland r lm bilemiyorum, benim anlad m anlamda polisiye ile ilgisi yok..ana karakterin a z ndan yaz lm kitap, hatta karakterin t m i seslerini de okuyorsunuz bu baz s n n ho una gidebilir ama beni ok a mad ...

 3. says:

  Bir iki k k olumsuzluk d nda harikulade bir roman Sadece polisiye sevenlere hitap etmiyor, o y zden polisiye denmesine ok tak lmamak laz m.

 4. says:

  ok sert c mleler ile ba layan kitap, ortalama bir hikaye sunuyor T r i in vasat bir kitap olsa da keyifle okunuyor.

 5. says:

  ustal kla bir dil kurmu suat duman bu dille capcanl bir kahraman karm kar m za hikayenin h z n , temposunu bozmadan polisiye t r n n tesine ge ecek l l dokunu lar yapm bu l l dokunu lar d nda, sona do ru hikayeye dahil olan gezi direni i var ki bu roman n yumu ak ...

 6. says:

  Anl k kararlar n n bedelini insano lu kadar a r deyen ba ka canl yoktur herhalde.

 7. says:

  yerli erkek yazar kitaplar okumama karar m ok do ruymu uzun bir s re daha esnetmeyece im bu karar.

 8. says:

  Uzun zamand r bu kadar keyifle okudu um bir kitap olmam t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *