Seyahatnameden SeçmelerEvliy Elebi Seyahatn Mesi Nden Se Ilmi En Merakl , En Ilgin Ve En Heyecanl Hik Yeleri Bir Arada Edirne Den Van A, Stanbul Un Fethinden Bursa Mesirelerine, Ip Cambazlar Ndan Sihirbazl K G SterilerineEvliy Elebi, Seyahatn Me Adl B Y K Eseriyle, D Nya K Lt R Ne Ve Tarihine Kaynakl K Yapm , K Tutmu Tur 17 Y Zy Lda Ya Am Bu B Y K T Rk Gezgini, Kendi Deyimiyle 51 Y Lda, Yedi Iklimi Ve On Sekiz Padi Ahl Gezip Dola M , Oralarda G Rd Klerini, Rendiklerini, Dinlediklerini Ve O Yerlerle Ilgili Kitaplardan Renebildiklerini Yazarak Bizlere Paha Bi Ilmez B Y K Bir Hazine B Rakm T R.Seyahatnameden Seçmeler

Dervi Mehmed Zill 25 March 1611 1682 , known as Evliya elebi Ottoman Turkish , was an Ottoman explorer who travelled through the territory of the Ottoman Empire and neighboring lands over a period of forty years, recording his commentary in a travelogue called the Sey hatn me Book of Travel The name elebi is an honorific title meaning gentleman see pre 1934 Turkish naming

➩ Seyahatnameden Seçmeler  Ebook ➯ Author Evliyâ Çelebi – E17streets4all.co.uk
  • 168 pages
  • Seyahatnameden Seçmeler
  • Evliyâ Çelebi
  • Turkish
  • 06 May 2018

10 thoughts on “Seyahatnameden Seçmeler

  1. says:

    Tam bir hayalk r kl Evliya elebi nin Seyahatname sini hep ok merak etmi fakat okumaya bir t rl f rsat bulamam t m Bu kitab da, Seyahatname den nce bir n haz rl k olur diye d nerek ald m Fakat maalesef, deyim yerindeyse bu kitab haz rlayan ki i sayesinde Seyahatname den so udum desem yeridir Kitab haz rlayan, sunu k sm nda yle demi Evliya elebi, seyahati s ras nda gezdi i yerleri ve g rd klerini en ince ayr nt s na kadar incelemeye al m , renmi ve eserlerine kaydetmi tir Tan d insanlar n ya ay lar n , dinlerini, dillerini, k lt rlerini ve ortaya koyduklar eserleri tek tek anlatm , enine boyuna inceleyerek yazm t r te bu y zden Seyahatname bizim i in ok nemli bir tarih, k lt r, co rafya, folklor ve gelenek g renek kayna d r Bu sat rlar okuduktan sonra, Seyahatname den son derece ilgin , e lenceli ve bir o kadar da bilgilendirici hikayeler okuyaca m d nerek ba lam t m kitabaFakat kitap bu zellikler yerine neredeyse tamamen t rl t rl hurafelerle, bat l inan larla r l olan hikayeleri se mi anlatmak i inSunu k sm n da u c mlelerle bitirmi haz rlayan ki i Dileriz derledi imiz bu hikayeler, okuru Seyahatname nin asl n incelemeye te vik eder Ayn eyi dilemekle beraber bu kitab n maalesef tam aksi bir istek uyand rd n s yleyebilirim 21 y zy lda ya ayan bir okur olarakAsl nda kitab haz rlayana te ekk ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *