Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları[PDF] ✩ Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları Author Ahmet Turan Alkan – E17streets4all.co.uk Ubeydullah Efendi 1858 1937 sarıklı cübbeli bir Jön Türk’tü Onun çelişkilerle dolu kişiliği Jön Türkler’in türdeşlikten ne kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir II Abdülha Ubeydullah Efendi sarıklı Jön Türk MOBI ñ cübbeli bir Jön Türk’tü Onun çelişkilerle dolu kişiliği Jön Türkler’in türdeşlikten ne Sıradışı Bir PDF/EPUB or kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir II Abdülhamid Ubeydullah Efendi’yi bugünkü Libya’nın güneyinde Büyük Sahra’da bulunan Taif’e sürmüş Bir Jön Türk PDF Å İttihat ve Terakki ise İkinci Meşrutiyet’te üç defa mebus seçtirmişti Ubeydullah Efendi ayrıca hapse de girdiği Sultan Hamid Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin ePUB Æ devrinde bir buçuk sene hapis beş buçuk sene nefiy on sene kaçak olduğumuz için tecrübe i didegândan sayılıyoruz Abdülhamid döneminde sultana jurnaller vermiş İttihatçıları kıyasıya eleştirmiştir Mütareke’de iki kere Malta’ya sürülmüş Cumhuriyet’te Beyoğlu Evlendirme Memuru olmuştur ve ’te dönemin tek partisi CHP’nin Beyazıt milletvekilliğinde bulunmuştur Dünyanın birçok ülkesini gezen Ubeydullah Efendi’nin yılları arasında iki buçuk yılını geçirdiği Amerika’ya ilişkin anılarını hem zevkle kimi zaman hayretle hem de yararlanarak okuyacaksınız Ubeydullah Efendi yakın tarihimizin fazlasıyla renkli ve özgün kişiliklerinden biri Onunla yılları arasında niçin gittiğini bilmediğimiz Paris’te beraber olmuş Ali Kemal’in şu sözleri bu kişilik hakkında aydınlatıcıdır Nereden geliyordu Nereye gidiyordu Ne yapmak istiyordu Hasıl ne kudret i ilmiyede ne fikirde idi Bilinmezdi Paris’te idi ne için İş için mi Hayır Tahsil için mi Yine hayır İrat servet sahibi mi idi Hayır Nasıl yaşardı anlaşılmazdı Fakat yaşardı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin ePUB Æ Son derece kanaatkâr idi Nice yıllar Paris’te yarım okka süt yüz dirhem ekmekle yaşadı Ahmet Turan Alkan’ın bu esere yazdığı ayrıntılı sunuş elinizdeki hatırâtın değerini artırıyor.Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları

Ahmet Turan Alkan yılında Jön Türk MOBI ñ Sivas’ta doğdu; İlk orta ve lise eğitimi bu şehirde tamamladıktan sonra Sıradışı Bir PDF/EPUB or yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi; bu fakültenin Siyaset ve İdare bölümünden yılında mezun olduİlk köşe yazısını Bir Jön Türk PDF Å yılında Sivas’ta çıkan mahalli Anadolu gazetesi’nde yayınladı Sivas Ülkü Ocakları Derneği tarafından dört sayı yayınlanan Pusat isimli Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin ePUB Æ bülten derg.

Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika
 • Paperback
 • 283 pages
 • Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları
 • Ahmet Turan Alkan
 • Turkish
 • 08 July 2016

10 thoughts on “Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları

 1. says:

  Ubeydullah Efendi'den çok büyük umutlarım vardı o yüzden biraz hayal kırıklığı oldu Hele Fukuzawa'nın olağanüstü otobiyografisinden sonra Ubeydullah Efendi'nin otobiyografisi olduğundan da kötü görünmüş olabilir gözüme Ara ara yaptığı analizler ve bazı komik bölümler dışında aradığımı bulamadım Metnin gazeteye tefrika olarak yazılmış olmasından kaynaklanan zaaflar var diye düşünüyorum Şurayı çok beğendim amaAhmed Celaleddin Paşa'nın Paris ve Cenevre'de yirmi kadar kişiden ibaret Jöntürkleri tahsis ettiği on beş lira maaş yüzünden neredeyse altmış kişiye çıkardığından şikâyetle Jöntürklükle ilgisi olmayanların dahi bu maaşı almak hevesiyle Jöntürk fırkasına dâhil olduklarından yakınan Ubeydullah Efendi devlet maaşıyla yeni Jöntürkler yetiştirilmesinden hayretlere düştüğünü belirtiyor s 78 Ubeydullah Efendi Müslümanların vaktiyle Hz Osman'ı Hz Ali'yi bile katlettiklerinden bahsederek bir Abdülhamid'e elbette silah çekilebileceğini ileri sürer ve şöyle derBiz Talha'dan ve Zübeyr'den daha kavî Müslüman değiliz yaBir bölüm daha vardı çok hoşuma giden ama şu an hatırlayamadım İleride hatırlarsam o alıntıyı da eklerim

 2. says:

  Çok ilginç bir şahsiyetin anıları XXyüzyıl başında Türkiye Avrupa ve ABD ile ilgili çarpıcı gözlemler Gezi kitaplarını sevenlere tavsiye edilir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *