Gelibolu 1915❴BOOKS❵ ✪ Gelibolu 1915 Author Erol Mütercimler – E17streets4all.co.uk y l nda bu topraklar i gale gelip anakkale Bo az n ge meye al an, ard ndan Gelibolu ya asker karan i galci ordular, Nisan ten Ocak ya kadar mitlerin yaratt tanr lar n de il ama yurtseverli iyle, y l nda bu topraklar i gale gelip anakkale Bo az n ge meye al an, ard ndan Gelibolu ya asker karan i galci ordular,NisantenOcakya kadar mitlerin yaratt tanr lar n de il ama yurtseverli iyle, inan la ve umutla aya a kalkan sava tanr s n n yani Mehmet i in gazab na u rad Bu topraklar, tarihin ba ndan beri hi bir zaman istilac lar n ba lamam t ry l nda da ba lamad Ate ve elik ya muru alt nda yaln z piyade t fe i ve s ng Teknolojiye kar insan bedeni anakkale Sava sadece muharebe alanlar nda len insanlar n de il, idam edilen ilk sivil ki i olan Bozcaada m ft s n n de yk s d r Gelibolu kara muharebeleri, yaln zca st r tbeli subaylar n de il, k k r tbeli askerlerin de sava d rT men komutan Yarbay Mustafa Kemal ve muhte emAlay ile komutan Albay Avni, ola an stAlay ile komutan Yarbay Cemil, Sedd lbahir in yaral aslan Binba Mahmut Sabri, Edirne s rt nda Te men Mucip, Binba Halis, Kumkale de Te men Halit, ehit Yedeksubay Ethem, Edirneli Yahya avu , Bigal Mehmet avu gibi d manlar n bile kendisine hayran b rakan binlerce kahraman n n nde sayg yla e iliyoruz.Gelibolu 1915

y l nda Kars ta do du, t m renim ya am stanbul da ge ti Fen Fak ltesi Fizik B l m nden mezun olduDeniz Kuvvetleri nde bir s re Fizik retim yeli i, Be ikta Deniz M zesi M d rl yapt ve bunun ard ndan Avustralya ya gitti SBS devlet radyosunda programc l k yapt , ok k lt rl l k konusundaki doktora alan al mas n Uluslararas li kiler B l m nde tamamlad Deniz tarihi al malar yla tan nan M tercimler, T rkiye ye d n nde e itli gazete ve dergilerde k e yazarl yapt TRT Radyosu ve e itli TV kanallar nda programc ve y netici olarak al t Belgeseller haz rlad Halen ayr niversitede Yeditepe niversitesi, stanbul Ticaret niversitesi, Do u niversitesi Strateji ve Devrim Tarihi dersleri vermektedir u anda Habert rk kanal nda Aynan n Arkas adl haber program yapmaktad r Bug ne kadar k sa radyo oyunlar , e itli dergilerde yaz lar ve belgesel senaryolar yan s ra on d rt kitaba imza atm t r.

Paperback · Gelibolu 1915 PDF ò
  If you re looking for a CBR and CBZ reader insan bedeni anakkale Sava sadece muharebe alanlar nda len insanlar n de il, idam edilen ilk sivil ki i olan Bozcaada m ft s n n de yk s d r Gelibolu kara muharebeleri, yaln zca st r tbeli subaylar n de il, k k r tbeli askerlerin de sava d rT men komutan Yarbay Mustafa Kemal ve muhte emAlay ile komutan Albay Avni, ola an stAlay ile komutan Yarbay Cemil, Sedd lbahir in yaral aslan Binba Mahmut Sabri, Edirne s rt nda Te men Mucip, Binba Halis, Kumkale de Te men Halit, ehit Yedeksubay Ethem, Edirneli Yahya avu , Bigal Mehmet avu gibi d manlar n bile kendisine hayran b rakan binlerce kahraman n n nde sayg yla e iliyoruz."/>
 • Paperback
 • 712 pages
 • Gelibolu 1915
 • Erol Mütercimler
 • Turkish
 • 18 June 2019
 • 9752976107 Edition Language Turkish Other Editions 2

10 thoughts on “Gelibolu 1915

 1. says:

  Kesinlikle ve kesinlikle 5 y ld z hak eden bir kitap Ayn zamada bu zamana kadar okdu um en a r kitapt r kendileri Bu bir ok ki i i inde b yle olabilir Bunun nedeni gerek yar madadaki askeri yap lanmay bazen mangaya kadar anlat lmas ve ok a r olmasa bile yine de kafan z kar t racak ekilde taktik ve strateji anlat mlar n n bulunmas d r Bana kal rsa bu geler kitab s k c olmaktan kar p ger ek bir ekilde bir sava ta nas l hangi artlar alt nda hangi durumlarda nas l kararlar veril Kesinlikle ve kesinlikle 5 y ld z hak eden bir kitap Ayn zamada bu zamana kadar okdu um en a r kitapt r kendileri Bu bir ok ki i i inde b yle olabilir Bunun nedeni gerek yar madadaki askeri yap lanmay bazen mangaya kadar anlat lmas ve ok a r olmasa bile yine de kafan z kar t racak ekilde taktik ve strateji anlat mlar n n bulunmas d r Bana kal rsa bu geler kitab s k c olmaktan kar p ger ek bir ekilde bir sava ta nas l hangi artlar alt nda hangi durumlarda nas l kararlar verildi ini g r p bir sava n hatta bir hatt n nas l savunuldu unu ve ya bir hatta ve ya cepheye nas l sald r laca n n an al lmas i in gerekli olan anlat bi imidir Son y llarda Mustafa Kemal Atat rk n i in i ine kat lmadan anlat lan anakkale Ruhu nun zaten kitab n i inde bu durum ve gelibolu yar m adas ndaki u son y llarda anakkale Ruhuna yap lan ihanetten de bahsedilmektedir askeri bir perspektiften anlat l n okuyacaks n z iddetle nerilir

 2. says:

  T rk askerinin sava ve d v hususunda sahip bulundu u niteli in nceden fark edilmemi olmas , ingilizler felaket olmu tur T rk askerinin ne yaman muharip oldu unu ngilizer kendileriyle d v t kten sonra ac tecr bleyle anlam lard r General Aspinal Oglander

 3. says:

  Harika bir Eser, Malumatiniz 5 Yildiz.

 4. says:

  Gelibolu kara sava lar n n t m inceliklerini ger eklere dayanarak toparlayan ve sizi o g n oradaym gibi hissettirecek m kemmel bir kitap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *