Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke[EPUB] ✴ Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke ✷ Vjenceslav Novak – E17streets4all.co.uk Iz velegradskog podzemlja potresna je pripovijetka utemeljena na obiteljskoj tragediji uzrokovanoj alkoholizmom Pokazuje nam svu irinu knji evni ke i ljudske su uti koju autor osje a prema posrnulima Iz velegradskog podzemlja potresna je podzemlja - PDF Ì pripovijetka utemeljena na obiteljskoj tragediji uzrokovanoj alkoholizmom Pokazuje nam svu irinu knji evni ke i Iz velegradskog Epub / ljudske su uti koju autor osje a prema posrnulima.Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke

Vjenceslav Novak Senj, rujna podzemlja - PDF Ì Zagreb, rujna , hrvatski romanopisac, novelist, publicist, glazbeni kriti ar i pedagogRo Iz velegradskog Epub / en je u doseljeni koj e koj obitelji, gdje je majka Senjanka iz doseljene bavarske obitelji Bio je najugledniji pisac hrvatskog velegradskog podzemlja - Kindle Ð realizma, te su ga zvali hrvatskim Balzacom Osnovnu i srednju kolu je zavr io u Senju i Gospi u Poslije zavr ene preparandije u Zagrebu radi neko vrijeme kao u itelj u SenjuU knji evnost ulazi godine pripovijetkom Maca Napisao je sedam romana Objavio je tridesetak pripovjedaka, a osim pripovjedne proze pi e pjesme, feljtone, dramske poku aje, recenzije, kritike i rasprave iz muzikologije i muzi ke pedagogijeU svom proznom stvarala tvu ponajprije kao pripovjeda prikazivao je sve slojeve hrvatskog dru tva Otkrivao je moralnu i psiholo ku stranu ljudskog ivota, bavio se psihologijom ljubavi, roditeljstva, braka Ponirao je u du u umjetnika i intelektualaca Prete ito je slikao tragi nu stranu ivota, s nagla enom osje ajem za ljudske nevolje te mu se djela odlikuju humano u i samilo u U hrvatsku je knji evnost uveo novinu prikaz poni enog malog ovjeka i socijalne teme, esto vezane uz velegrad ivot gradske sirotinje i siroma nih aka Novak eli obratiti pa nju da su Senjani uvijek branili svoju domovinu, te je za te bitke trebalo mnogo hrabrosti i elje za pobjedom, da se uspiju oduprijeti svim velikim silama Wikicitati U stara vremena stalno se ratovalo, sad s Turcima, sad s Mle anima, a Senjani su bili junaci na glasu Posljednji Stipan i i, II Imao je brojnu obitelj, bolovao od tuberkuloze, borio se s neima tinom, te se mo e re i da je u tom pogledu bio sasvim prosje an pisac tog doba Bio je romanopisac, pripovjeda , kriti ar i prevoditelj, te je stvarao sve do godine Zapo eo je romanti nom pripovijetkom, a zavr io je kao pisac moderne psiholo ke proze s okultnim motivima.

Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke PDF/EPUB
 • Hardcover
 • 119 pages
 • Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke
 • Vjenceslav Novak
 • Croatian
 • 15 October 2019
 • 9536786028 Edition Language Croatian Other Editions 1

10 thoughts on “Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke

 1. says:

  Ovo potresno djelo sam imao za lektiru u osnovnoj koli i toliko mi se urezalo u pam enje da se sje am svih faza tijekom radnje Od opisa te kog rada za mjese nu pla u, preko boravka u kr mi, uz razgovor i pi e, dolaska ku i, tragedije, svjesnosti, kajanja i ivljenja sa zlobnom injenicom Mo da sam u par rije i spoilao knjigu, ali svaki dio ima svoj duboki kontekst i sve navedeno ini tek desetinu zna ajnosti ove novele Ne bih se mogao sjetiti boljeg primjera za izraz alkohol razara obitelj Ovo potresno djelo sam imao za lektiru u osnovnoj koli i toliko mi se urezalo u pam enje da se sje am svih faza tijekom radnje Od opisa te kog rada za mjese nu pla u, preko boravka u kr mi, uz razgovor i pi e, dolaska ku i, tragedije, svjesnosti, kajanja i ivljenja sa zlobnom injenicom Mo da sam u par rije i spoilao knjigu, ali svaki dio ima svoj duboki kontekst i sve navedeno ini tek desetinu zna ajnosti ove novele Ne bih se mogao sjetiti boljeg primjera za izraz alkohol razara obitelj i te ko je suzdr ati se od argumenata kako je sve u ovjekovoj samokontroli Svatko se ima pravo opustiti nakon iscrpljuju eg rada, ali ima i daleko boljih na ina, poput injenja promjena u svom ivotu ili provo enja sa ljudima koje volimo i koji nam zna e do te mjere da im vjerujemo Vjerojatno je i autora protreslo do sr i kada je pisao ovo djelo, koje je moglo biti bazirano ili, barem, inspirirano nekim doga ajem kojemu je svjedo io, pro itao ili uo negdje Tragi no jest to to nije problematika samo tada njeg, ve i dana njeg razdoblja, zbog ega bi bilo preporu ljivo svakome da ga pro ita jer netko mo e prona i sebe, ako je kao protagonist u knjizi, dok bi ostali svakako promislili, znaju i to bi mogli postati

 2. says:

  I hated this book.I read it when I was very young and it hit me like a fist in a face Since that day, all these years, every time I see grown man drunk I remember that story and I can t stand being close to him same room close.I am also mad at teacher that made it mandatory for us to read it, because it is too hard a subject for a kid I have scars from it, and I didn t deserve them.

 3. says:

  Da postoji opcija 0Ova knjiga bi ju definitivno dobila

 4. says:

  Pou no, katastrofalno, u asno Ali, pou no Svi a mi se

 5. says:

  These stories throw me into depression

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *