ПитерReading By Schimun Wrotschek Capitalsoftworks.co.uk Es Ist Das Jahr 2033 Nach Einem Verheerenden Krieg Liegen Weite Teile Der Welt In Schutt Und Asche Auch Sankt Petersburg Ist Eine Geisterstadt Die Berlebenden Haben Sich In Die Tiefen Des U Bahn Netzes Zur Ckgezogen Und Dort Eine Neue Zivilisation Erschaffen Eine Zivilisation Jedoch, Deren Existenz Bedroht IstПитер

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Питер book, this is one of the most wanted Schimun Wrotschek author readers around the world.

[PDF / Epub] ✑ Питер ☄ Schimun Wrotschek – E17streets4all.co.uk
 • 624 pages
 • Питер
 • Schimun Wrotschek
 • German
 • 09 December 2017
 • 9783453528932

10 thoughts on “Питер

 1. says:

  The best on the saga, saving for the first The Illiad, the Odyssey,the Journey of the Argonauts and The Count of Monte Christ, all in one.Just superb.

 2. says:

  Vannak azok a poszt apokaliptikus vil gok, amik megpr b lj k a lehet legjobban tv zni a k pzelet s a val s g sz rny s geit abban a val s gban, ahov elkalauzolj k az olvas kat, vagyis azok, amik szinte teljesen realist nak t nnek kap sb l Cormac McCarthy kult reg nye, Az t ugrik be p ld nak , s amelyekben a dr mai helysz n csak a h tter t adja valami nagyobb, jelent sebb mondanival reg nyes kifejt s nek A Metr 2033 sorozatba tartoz reg nyek viszont nem ebbe a fajt ba tartoznak science fiction nek nem is mondan m egy ltal n, hiszen mindenf le tudom nyos alapot n lk l z ak r az, hogy a katasztr f val v gz d h bor ut n a term szetben milyen genetikai mut ci k jelennek meg, ak r az ezekben a k nyvekben jelent s szerepet j tsz r szek, a f ldalatti l tre tt rt emberis g t rsadalmi v ltoz sai hatnak sokszor el g hiteltelennek.Kell egy bizonyos laza nemt r d ms g ahhoz, hogy egy legyint ssel eln zz k p ld ul a m v szetnek, az eunuch opera nekeseknek vagy a bord ri nusoz t rsadalmi elit nek szentelt llom s kialakul s nak val szer tlens g t Kicsit olyan rz sem volt, hogy a f ldrajzilag j l elhat rolhat ter letek nagy sz ma miatt az emberek k l nb z s g re, a sz th z sra, a kisst l politiz l sra vagy az idegengy l letre hajlamos term szet k bemutat sa sor n a szerz de m r Glukhovsky is tesett a l t loldal ra De persze lehet, hogy csak n vagyok t ls gosan idealista, aki hisz abban, hogy legal bb a kipusztul s k sz b n enn l...

 3. says:

  Po przeczytaniu Metro 2033 i Metro 2034 postanowi em zmierzy si z Piterem Oceny ksi ki przez czytelnik w skrajnie r ne, od totalnej krytyki do wr cz uwielbienia, tylko zach ci y mnie do przeczytania tego tytu u.Przeczyta em i to nawet szybko, co jest naprawd dziwne bo przyznam szczerze, ksi ka nie porywa Styl autora jak dla mnie bardzo m cz cy Akcja ca y czas rwana jakby sam autor nie potrafi powi za wydarze kt re opisuje Dodatkowo retrospekcje i zjawy senne g wnego bohatera tylko pot guj chaos ksi ki O tym jak wygl da g wny bohater i jaka jest jego historia mo na tylko pomarzy To samo z opisami wi kszo ci postaci lub miejsc, w du ym stopniu s bardzo pobie ne Opisy stacji bardzo kiepskie a tym bardziej tuneli mi dzy stacjami To co najbardziej mi si podoba o w Metro 2033 czyli opis mrocznych, dusznych a wr cz klaustrofobicznych tuneli mi dzy stacjami, kt re wr cz czu em czytaj c ksi k w Piterze nie wyst puje w og le Ksi k na ostatniej prostej ratuje troch ...

 4. says:

  Was wollte mir der Autor mit diesem Buch sagen Ernsthaft, ich habe keine Ahnung Vielleicht ist es auf Russisch besser, aber in der bersetzungnein Und auch vom Inhalt her Es ist extrem verwirrend und un bersichtlich.

 5. says:

  Brak por wnania do Oryginalnego Metro 2033 Pocz tek zaciekawia, lecz od oko o 4 rozdzia u tekst staje si m cz cy i nudny Porzuci em po 345 stronie Nie mam w sobie odczucia, e musz sko czy ksi k Nie oceniam wi c, bo nie znam ko c wki i na pewno nikomu bym nie poleci czytania tego.

 6. says:

  I had to stop reading it.I was looking for other books in the Metro universe after finishing Glukhovskys books and thought this one looked the most like my cup of tea The writing is okay, it s a bit trippy than the original books, but while reading i could never shake the feeling that the Petersburg Metro tried hard to one up the stuff the Moscow Metro had going on So the worldbuilding reads a lot like a fantasy world Maybe thats because the protagonist is dreaming everything up after the prologue I ll never find out, as i just can t be bothered to continue reading any There is a ton of sexism in the book, women being just set dressing and the protagonist and the ...

 7. says:

  Piter was a book I had in my bookshelf for few years Few times started it but never finished The time I did, I asked myself why did I haven t read it earlier As it is one of the first books of the whole Metro Uniwersum, You can feel tha...

 8. says:

  Dlaczego warto O czym na moim blogu _ Zapraszam

 9. says:

  Sono indecisa tra 3 e 4 stelle Ma, non essendoci il mezzo punto, propendo per il voto pi basso.Pur essendo parte dell universo nato attorno a Metro 2033 di Dmitrij Gluchovskij, questa storia ambientata nella metro di San Pietroburgo ed scritta da Shimun Vrochek.Lo stile di Vrochek completamente di diverso da quello di Gluchovskij Pi diretto e frammentario, con cambi del punto di vista narrativo repentini e non sempre lineari.Il personaggio un Digger, parente degli Stalker moscoviti, in procinto di sposarsi Il furto del generatore della sua stazione dar il via ad un viaggio, tra inseguimenti e vendette, che lo porter non solo a viaggiare lungo la metro ma anche nel solito viaggio in superfice.La metro san pietroburghese descritta meno di quella moscovita, meno articolata e meno stratificata come comunit e gruppi sociali Anche la descrizione dello sviluppo e delle leggende createsi dopo la catastrofe sono solo accennate e non c la stessa cura del dettaglio presente nel capostipite della serie.Forse l autore non ne sentiva la necessit ma, ...

 10. says:

  Czarna nico Je li B g jest, to niech da im wiat o, a ja mog i tak Prze yj ciemno , je li b d wiedzia , ze oni b d mieli wiat o Ksi ka dobra Chocia w kilku momentach autor tak jakby gubi si Nie ko czy nale ycie w tk w, tak jakby przypadkowo zmienia tempo Za ma o mroku metra, walki o przetrwanie Na plus historie, legendy, bajki, opowiadane przez ocala ych nie tak dobre jednak jak u Ghlukhovskiego Tak samo powierzchnia nie tak straszna jak w oryginale chocia psy Paw owa genialne Nie wiem czy to wina autora czy polskiego wydawcy, ale momentami przy czytaniu nie mo na rozr ni co jest my l bohater w, a co m wi na g os Bardzo dobre sny wizje g wnego bohatera Dobrze przedstawione postaci Silne, wyraziste Szczeg lnie Sazon Moim ulubie cem jest G adysz chocia nie odgrywa g wnej roli , silny, mroczny, wiad...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *